Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice van Geffen

 

De Algemene Voorwaarden van hondenuitlaatservice van Geffen dienen zorgvuldig gelezen te worden en met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de eigenaar van een huisdier en hondenuitlaatservice van Geffen.

 

 

Rechten en plichten van de eigenaar van de hond

 

De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen cocktail- en kennelhoest;

 

De eigenaar van de hond zorgt maandelijks voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen;

 

De hond heeft een goed werkende halsband of passend tuig (geen slipketting of ander correctiemiddel);

 

De hond kent de basiscommando’s;

 

De hond is sociaal in de omgang met andere honden en mensen;

 

De eigenaar van de hond accepteert dat de hond bij thuiskomst nat en vies kan zijn. Hondenuitlaatservice van Geffen levert de hond zoveel mogelijk “handdoek droog” af;

 

De eigenaar van de hond dient tijdens de uitlaattijden telefonisch of via WhatsApp bereikbaar te zijn;

 

Indien acute medische zorg tijdens of na de wandeling noodzakelijk is voor de hond, machtigt de eigenaar van de hond hondenuitlaatservice van Geffen om op kosten van de eigenaar van de hond de nodige medische kosten te verschaffen. Ongeacht welke dierenarts/dierenambulance. Wij gaan direct naar een dierenarts die op dat moment beschikbaar is. Deze kosten zijn direct voor de eigenaar van de hond. Er zal wel altijd geprobeerd worden om eerst contact met de eigenaar te zoeken. Mocht deze niet bereikbaar zijn of er is spoed en een medische ingreep  nodig, dan is hondenuitlaatservice van Geffen door de eigenaar gemachtigd om direct medische zorg toe te laten voor de hond;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen kent een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice van Geffen

 

Hondenuitlaatservice van Geffen biedt zoveel mogelijk dagelijkse continuïteit tussen 7.00 uur -20.00 uur;

 

Op officiële feestdagen zijn wij gesloten. In de zomervakantie zijn wij meestal 2 weken gesloten. Ook tussen Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten. Vakanties worden door Hondenuitlaatservice van Geffen zoveel mogelijk van te voren gecommuniceerd met de klant;

 

Als hondenuitlaatservice van Geffen langer dan 1 week niet kan uitrijden i.v.m. ziekte zal dat worden gecompenseerd;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen behoudt zich te allen tijde het recht om bij calamiteiten, zoals code rood of andere zeer zware weersomstandigheden, de wandeling op te zeggen of in te korten. Dit wordt niet verrekend uitgezonderd pech met de bus;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De eigenaar van de hond kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen is niet aan te merken als bezitter van de hond;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen behoudt zich het recht om honden uit te sluiten wegens onacceptabel gedrag, hiervoor zal wel eerst contact opgenomen worden met de eigenaar;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen behoudt zich het recht om een hond (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt dat de hond een ziekte, vlooien, etc heeft of loops is;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen behoudt zich het recht voor om een hond te weigeren als de hond afwijkend gedrag ontwikkelt, wat nadelig kan zijn voor de andere honden in de bus;

 

De hond wordt zoveel mogelijk op de afgesproken tijd opgehaald en weer afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice van Geffen;

 

Door uw hond mee te geven met hondenuitlaatservice van Geffen, geeft u hondenuitlaatservice van Geffen toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op socialmedia en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit wordt tijdig gecommuniceerd. 

 

 

Aansprakelijkheid

 

De eigenaar van de hond is ten allen tijde aansprakelijk voor de hond tijdens zijn/haar wandeling met Huisdierservice van Geffen; 

 

Mocht de hond weglopen, iets verkeerds eten, etc., tijdens de wandeling met Huisdierservice van Geffen, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor;

 

De eigenaar dient zelf een WA-aansprakelijkheidsverzekering te hebben, waarbij de hond in het pakket zit. De hond dient gechipt en geregistreerd te zijn bij de NDG. De eigenaar blijft namelijk te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden bij de eigenaar van de hond verhaald;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen is niet aansprakelijk voor de schade aan woning/inboedel door een natte/vieze/ hond. De eigenaar van de hond legt altijd een handdoek klaar voor de uitlaatservice;

 

 

Betalingen

 

Betalingen vinden altijd vooraf plaats, voor aanvang van een nieuwe maand of start van de wandeling;

 

U betaalt bij ons altijd voor 4 weken per maand. Is de maand langer, dan betaalt u deze dagen niet. Hierdoor betaalt u dus 48 weken per jaar i.p.v. 52 weken;

 

Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan;

Indien betaling na 8 dagen achterwege blijft, volgt na 10 dagen een herinnering. Na 30 dagen heeft hondenuitlaatservice van Geffen het recht om de overeenkomst te schorsen;

 

Mocht de overeenkomst eerder eindigen behoudt Hondenuitlaatservice van Geffen het recht het resterende bedrag wat nog open staat niet terug te betalen, overlijden uitgezonderd;

 

Bij herhaaldelijke betalingsachterstand zal Hondenuitlaatservice van Geffen de overeenkomst ontbinden;

 

Hondenuitlaatservice van Geffen hanteert een vast maandbedrag. Hierbij betaalt u elke maand hetzelfde, vaste bedrag, ongeacht wanneer u op vakantie gaat. Met dit systeem spaart u maandelijks gratis/vakantiedagen op, waardoor u jaarlijks 4 weken niet betaalt voor de dienst. Hiermee kunt u altijd op vakantie gaan, maar u kunt ook uw hond gratis meegeven in deze 4 weken. Kortom u betaalt dus ongeacht uw vakantie, slechts 48 weken i.p.v. 52 weken.

Privacy verklaring

 

Huisdierservice van Geffen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Huisdierservice van Geffen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Huisdierservice van Geffen zal uw gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan Administratiekantoor Anke de Bijl t.b.v. de facturering.